Doorgaan naar inhoud

10% korting op alle SUN CARE!

Gratis verzending van 60€ (NL-BE) voor 23:00 besteld, morgen in huis Koop nu betaal later met Klarna

10% korting op alle SUN CARE!

Gratis verzending van 60€ (NL-BE) voor 23:00 besteld, morgen in huis Koop nu betaal later met Klarna

Privacy statement

Privacybeleid Hemnature B.V

Hemnature B.V verzamelt via haar website en Applicatie persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Hemnature B.V over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit privacybeleid proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Hemnature B.V staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit privacybeleid aandachtig door te nemen voordat je van onze Website en Applicatie gebruik maakt.

1. Inhoudsopgave

In dit privacybeleid komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1.    Inhoudsopgave
2.    Wie zijn wij?
3.    Contact met Hemnature B.V
4.    Automatisch gegenereerde Informatie
5.    Mijn Hemnature B.V Account
6.    Bestellingen
7.    Aanvullende dienstverlening
8.    Nieuwsbrieven
9.    Persoonlijke aanbiedingen
10.    Cookies
11.    Statistisch onderzoek
12.    Recht van overdraagbaarheid    
13.    Bewaren van Informatie
14.    Verstrekking aan derden
15.    Bescherming van jouw Informatie
16.    Wat zijn je rechten?
17.    Minderjarigen
18.    Wijzigingen in dit Privacybeleid
19.    Vragen of klachten?

2. Wie zijn wij?

Hemnature B.V is een online webwinkel waar je gezondheids- en hygiëneproducten kunt bestellen. Wij maken een weldoordachte keuze uit het grote aantal producten en proberen de klant zo goed mogelijk op een verantwoorde wijze te bedienen. Hemnature B.V houdt zich bezig met het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van retail.

Hemnature B.V is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Hemnature B.V

KvK nr: 90891546
Telefoonnummer: +31 6 18263220
E-mailadres: info@Hemnature B.V.com

3. Contact met Hemnature B.V

Als je contact opneemt met Hemnature B.V omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Hemnature B.V, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Hemnature B.V kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hemnature B.V, namelijk het belang om jou als klant efficiënt te kunnen bedienen en de klantervaring te optimaliseren.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Hemnature B.V een verzoek doet om inzage in de Informatie die Hemnature B.V over jou opslaat of als jij Hemnature B.V verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 15 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

4. Automatisch gegenereerde Informatie

Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Hemnature B.V bepaalde Informatie nodig. Hemnature B.V verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hemnature B.V, namelijk het belang van Hemnature B.V om haar Websites en Applicaties te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

Verder gebruiken we een deel van deze gegevens om de app op basis van jouw zoek- en koopgedrag te personaliseren. Zo maken we Hemnature B.V voor jou op maat en kunnen we je nog persoonlijker helpen. We gebruiken daarvoor bijvoorbeeld je eerdere bestellingen, je IP-adres en het surf- en zoekgedrag dat is opgeslagen met cookies.

5. Mijn Hemnature B.V Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Hemnature B.V via de Website en Applicaties aanbiedt, moet je een Mijn Hemnature B.V Account aanmaken (zie aanvullende algemene voorwaarden).

Wanneer je het Mijn Hemnature B.V Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen.

De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit privacybeleid besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Hemnature B.V Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. Dit gebruik van jouw Informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent met betrekking tot je gebruik van de diensten die Hemnature B.V jou via de Website en Applicatie aanbiedt.

De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Hemnature B.V Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Hemnature B.V Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Hemnature B.V en aan het Mijn Hemnature B.V Account gekoppeld. Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Hemnature B.V Account al eerder Informatie aan Hemnature B.V hebt verstrekt, zal Hemnature B.V deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Hemnature B.V Account. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.   

Lijstjes en favoriete producten
Op de website kun je lijstjes maken en je favoriete producten selecteren. Indien je dit doet als je al een Mijn Hemnature B.V Account hebt aangemaakt, wordt deze informatie door Hemnature B.V opgeslagen en aan het Mijn Hemnature B.V Account gekoppeld. Hemnature B.V kan deze Informatie op basis van de door jou gegeven toestemming gebruiken om je op speciale aanbiedingen te attenderen of om specifiek voor jou relevante advertenties te tonen.

6. Bestellingen

Via de Applicatie kun je, indien je een Mijn Hemnature B.V Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen.

Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Hemnature B.V Account. Deze verwerkingen van jouw Informatie zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, namelijk om je bestellingen te kunnen bezorgen en te factureren.

Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken en de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Hemnature B.V Account gekoppeld.

Verder slaat Hemnature B.V de door jouw geplaatste Bestellingen en de gekozen manier van bezorging op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Hemnature B.V Account gekoppeld.

Inzicht Bestellingen
Hemnature B.V slaat Informatie over jouw Bestelling op om jou inzicht te kunnen gegeven in eerdere aankopen. Binnen het Mijn Hemnature B.V Account kun je Informatie over eerdere Bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten jouw favorieten zijn. We verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk en nuttig mogelijk te maken.

Persoonlijke aanbiedingen
De hierboven vermelde Informatie verkregen in het kader van je Mijn Hemnature B.V Account wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Product recall (terugroepactie)
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Hemnature B.V het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Hemnature B.V jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hemnature B.V, namelijk het belang van Hemnature B.V bij het voorkomen van onveilige situaties en het beschermen van haar klanten. Ook bestaat de mogelijkheid dat Hemnature B.V wettelijk gehouden is een recall uit te voeren.


Misbruik
Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Hemnature B.V biedt, bijvoorbeeld door Bestellingen te plaatsen maar deze vervolgens te annuleren, zal Hemnature B.V jouw Mijn Hemnature B.V Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Hemnature B.V zal jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van Hemnature B.V maakt. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hemnature B.V, namelijk de preventie van misbruik van diensten.

Hieronder valt tevens onder andere het obscene gebaren maken, seksueel getinte voorstellen doen, bedreigingen uiten of discrimineren op basis van geloofsovertuiging, uiterlijk en geslacht. Deze lijst is niet uitputtend en kan andersoortige onregelmatigheden of onjuistheden omvatten.

Legitimatie
Hemnature B.V kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kan Hemnature B.V de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.

7. Aanvullende dienstverlening

Binnen het Mijn Hemnature B.V Account biedt Hemnature B.V je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken. De doeleinden en gronden voor verwerking van de aanvullende Informatie worden op het moment van verstrekking aan je bekend gemaakt.

Hemnature B.V verwerkt de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Hemnature B.V zal deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Mijn Hemnature B.V Account.

8. Nieuwsbrieven

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Hemnature B.V worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Hemnature B.V gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Hemnature B.V kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Hemnature B.V verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.

9. Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de Informatie die door Hemnature B.V is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Hemnature B.V haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht.

We maken hiervoor onder meer gebruik van:

●    De producten die je aanschaft
●    Het bedrag dat je aan Bestellingen besteedt
●    De functionaliteiten die je gebruikt
●    Je surfgedrag op de website
●    Gegevens verzameld met behulp van cookies

Bovengenoemd gebruik van jouw Informatie zal alleen plaatsvinden indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen naar info@Hemnature B.V.com.

10. Cookies

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit privacybeleid ook de bepalingen uit het Cookiebeleid van Hemnature B.V van toepassing. Het Cookiebeleid vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is.

11.Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

12. Statistisch onderzoek

Hemnature B.V streeft er naar om jou een website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Hemnature B.V continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen op haar Website of Applicaties kan aanbrengen.  

Hemnature B.V kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie, dit doet Hemnature B.V op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Hemnature B.V hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

13. Bewaren van Informatie

Hemnature B.V zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

14. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Hemnature B.V jouw Informatie niet aan derde partijen (anders dan door Hemnature B.V ingeschakelde verwerkers) verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Hemnature B.V maakt bij het aanbieden van de Applicatie in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Hemnature B.V heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Jouw Informatie wordt in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) opgeslagen. De mogelijkheid bestaat echter dat Hemnature B.V bepaalde (gepseudonimiseerde) Informatie opslaat op servers buiten de EER. Waar Hemnature B.V de Informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Hemnature B.V kan jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Hemnature B.V kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Hemnature B.V jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Website en in de Applicatie kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Hemnature B.V verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Hemnature B.V heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacybeleid geldt. Dit privacybeleid van Hemnature B.V heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van Hemnature B.V is verkregen. Hemnature B.V accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

15. Bescherming van jouw Informatie

Hemnature B.V hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Hemnature B.V heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

16. Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Reactie
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: info@Hemnature B.V.com.

Verder is het mogelijk om via het Mijn Hemnature B.V Account verzoeken te doen. Ook kun je in je Mijn Hemnature B.V Account zelf bepaalde informatie inzien en aanpassen/verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

lnzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. Indien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

17. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Hemnature B.V. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Hemnature B.V zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacybeleid heeft gelezen, worden gegeven.

18. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie.

19. Vragen of klachten?

Mocht je nog vragen of klachten hebben over dit privacybeleid dan kun je een bericht sturen naar info@Hemnature B.V.com.